Rehabilitacja

poprawianie sprawności i powrót do zdrowia

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR) jest jedną z najlepszych metod diagnostycznych rozwoju psycho-ruchowego małych dzieci. Opracowana została przez prof. Theodora Hellbrügge z Centrum Dziecięcego i Instytutu Pediatrii Społecznej i Medycyny Młodzieżowej Uniwersytetu w Monachium. MFDR stosuje się do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do trzeciego roku życia poprzez obserwację, analizę i interpretację zachowań dziecka.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała tę metodę jako modelowy system profilaktyki trzeciorzędowej. Oznacza to, że wczesną diagnostykę zaburzeń rozwojowych powinno się upowszechniać i traktować jako równie istotną jak szczepienia ochronne. Profilaktyka Trzeciorzędowa winna obejmować wszystkie niemowlęta, a przede wszystkim dzieci z grupy ryzyka.

Wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psycho-ruchowym małego dziecka (szczególnie w pierwszych tygodniach życia), a także wczesna interwencja terapeutyczna pozwala na wyrównanie deficytów rozwojowych u dziecka do 1 roku życia aż w 94% (wg badań niemieckich), w 92% (wg badań japońskich) i w 87% (wg badań polskich).

W pierwszym roku życia dziecka Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa zakłada ocenę 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych:

 • raczkowanie,
 • siadanie,
 • chodzenie,
 • chwytanie,
 • percepcję,
 • mówienie,
 • rozumienie mowy (od 10 miesiąca życia),
 • umiejętności społeczne.

W drugim i trzecim roku życia dziecka MFDR ocenia 7 funkcji rozwoju:

 • motorykę dużą,
 • motorykę małą,
 • procesy poznawcze,
 • mówienie,
 • rozumienie mowy,
 • umiejętności społeczne,
 • samodzielność.

Zalety Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej:

 • każde zadanie jest precyzyjnie dobrane do danego miesiąca życia dziecka,
 • dzieciom urodzonym przedwcześnie (przed 40-tym tygodniem ciąży) odejmuje się okres brakujący do terminu porodu,
 • pytania testowe są sformułowane bardzo dokładnie,
 • materiał testowy jest standaryzowany,
 • można ją stosować bez ograniczeń w czasie,
 • stosujemy ją w zależności od potrzeb i kondycji dziecka.